Modelregeling diëtist-cliënt

In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van de diëtist en cliënt vastgelegd.

  • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de cliënt en de diëtist. Daarvoor moeten ze elkaar als gelijken behandelen en duidelijke afspraken maken. Zowel de cliënt als de diëtist is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal degene om wie het gaat dit tijdig aangeven.
  • De diëtist heeft de plicht de patiënt duidelijk te informeren over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Hij/zij doet dit bij aanvang van en tijdens de begeleiding.
  • De cliënt heeft de taak de diëtist relevante informatie te verstrekken. Alleen dán is goede begeleiding mogelijk.
  • De cliënt wordt door de diëtist als individu benaderd en gerespecteerd. Bij de advisering en begeleiding wordt daarom rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en wensen.
  • De cliënt mag van de diëtist een deskundige begeleiding verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collega’s en wint hij/zij informatie in bij andere disciplines, zoals de behandelend arts.
  • De privacy van de patiënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de cliënt mag informatie worden doorgegeven aan partners, familieleden of vrienden. De cliënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.
  • De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de begeleiding. De cliënt heeft recht op inzage in dit dossier en kan tegen een geringe vergoeding een kopie daarvan krijgen.
  • Bij het aanvragen van de begeleiding is de patiënt vrij in het kiezen van de diëtist. Indien de begeleiding of het contact niet naar wens verloopt, kan de cliënt tijdens de behandeling van diëtist veranderen.
  • Als de cliënt een klacht heeft, zal hij/zij deze eerst proberen te bespreken met de diëtist. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan krijgt de cliënt informatie waar de cliënt terecht kan met de klacht.

Bron: NVD en NPCF