Werkwijze en Privacy

Ieder mens is uniek, een dieet of voedingsadvies dat voor de één geschikt is kan daardoor voor een ander niet werken.

Eerste Consult

Tijdens het eerste consult zal een uitgebreide anamnese plaatsvinden waarbij informatie wordt verzameld over uw hulpvraag, uw klachten, persoonlijke omstandigheden. Hierbij probeer ik een indruk te krijgen van de voedings-, bewegings- en leefgewoonten.

Wanneer er sprake is van een gewichtsgerelateerde hulpvraag, zoals afvallen of aankomen, is het mogelijk om ook uw vetpercentage, vochtpercentage, vetvrije massa, tailleomvang, BMI en uw ruststofwisseling (de hoeveelheid calorieën die u verbrandt in rust per 24 uur) te bepalen. Zo heeft u direct inzicht in uw lichamelijke gezondheid.

Aan de hand van deze gegevens wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld en een voedingsadvies of dieet- en beweegadvies.

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten duren meestal 20-30 minuten.  Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van uw behandeling bekeken en zo nodig wordt het advies bijgesteld. Daarnaast is er aandacht voor het verbreden van uw kennis over voeding. Zoals leren variëren, etiketten leren lezen, leren omgaan met voedingsverleidingen. Veel aandacht wordt besteed aan motivering en de coaching van deze gedragsverandering.

Vertrouwelijk

Als diëtist heb ik een beroepsgeheim. Alles wat u met mij bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Voor het doorgeven van informatie aan derden is uw toestemming nodig. De verwijzend arts/ specialist, verloskundige of tandarts houd ik na toestemming op de hoogte middels begin-, eventuele tussen- en eindrapportage. In het kader van de ketenzorg zijn er patiëntbesprekingen met (de praktijkondersteuner van) de huisarts. Bekijk de privacyverklaring van Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit voor meer informatie.

Meer informatie vindt u in de modelregeling en de algemene voorwaarden