Vergoeding en tarieven

tarieven vergoeding dietist

Vergoeding: De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dus voor iedereen!

Voedingsadviesbureau Heerlijk Fit heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten. De tarieven verschillen per verzekeraar. Wij declareren de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar. Alle verzekeraars vergoeden minimaal 3 behandeluren.

Heeft uw huisarts u geplaatst in de ketenzorg Diabetes, CVRM (hart- en vaataandoeningen)  of COPD, dan declareren we rechtstreeks bij de ketenzorg (de HZD). U betaalt hiervoor geen  eigen risico. Vergoeding van dieetbegeleiding vanuit de basisverzekering gaat ten koste van het eigen risico. U hoeft geen eigen risico te betalen voor uw kind tot 18 jaar of als de behandeling wordt vergoed vanuit de ketenzorg diabetes, CVRM of COPD

Alle verzekeraars vergoeden dus 3 uur vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeringen bieden ook nog extra vergoeding in het aanvullende pakket.
Klik hier voor een overzicht van de aanvullende vergoedingen in 2022.

Declaratie

In de meeste gevallen wordt uw factuur rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend. Als u meer uren begeleiding nodig heeft dan de verzekering vergoed, dan krijgt u voor de extra afspraken een factuur toegestuurd. Overige informatie over declaratie kunt u lezen in de algemene voorwaarden. 

Directe Toegankelijkheid Diëtisten (DTD)

Sinds 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw arts of specialist meestal niet nodig. Wel kan een verwijsbrief handig zijn voor de laboratorium uitslagen en medicatievermeldingen die van belang zijn voor de behandeling.

BSN en legitimatieplicht

Sinds 1 juni 2009 moeten alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. Dit betekent dat u zich moeten kunnen legitimeren bij ziekenhuis en andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, diëtist en fysiotherapeut. Deze moeten namelijk vast kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

Niet nagekomen afspraken

U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak afzeggen of verzetten. Afzeggen kunt u telefonisch, via SMS en via de mail (niet via whatsapp). Zegt u later of niet af dan wordt de helft van de gereserveerde behandeltijd bij u in rekening gebracht. U krijgt hiervoor de factuur thuis gestuurd.

Tarieven

De tarieven kunnen per verzekeraar een paar euro verschillen. Voor uren boven de vergoeding van de verzekeraar gelden de volgende tarieven per consultsoort:

Consultsoort Tarief
   
Eerste consult/intake incl. opstellen persoonlijk dieetadvies. Gesprekstijd: 45-60 minuten €70,00
Vervolgconsult. Gesprekstijd: 20-30 minuten €35,00
Kort vervolgconsult. Gesprekstijd: 10-15 minuten €17,50
 

 

Bij niet nagekomen afspraken wordt de helft van de behandelkosten in rekening gebracht, afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd.

Toelichting behandeltijd
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
• de gesprekstijd, ook wel directe tijd genoemd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
• de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
De totaal bestede tijd wordt afgerond op hele kwartieren

Tarieven vermeld op deze site gelden voor 2022